Post Scriptum Dent

Produkty stomatologiczne i protetyczne

Kiedy w Polsce obcina się wydatki na stomatologię z publicznej puli pieniędzy, a profilaktyka ograniczana jest do minimum, rząd w Australii zapowiedział wprowadzenie bezpłatnej opieki stomatologicznej dla blisko 3 milionów osób. Leczenie zębów za darmo miałoby przysługiwać dzieciom i osobom biednym. Akcja miałaby kosztować w przeliczeniu na naszą walutę ok. 14 mld zł. Opozycja australijska uważa jednak, że program ten stanowi finansowe zagrożenie dla budżetu państwa.

Źródło: „Rzeczpospolita”