Post Scriptum Dent

Produkty stomatologiczne i protetyczne

Znany wielu z nas korzystny wpływ fluoru na zęby bazuje na przemianie chemicznej hydroksyapatytów szkliwa zębowego w fluoroapatyty - zdecydowanie twardszą i mocniejszą barierę dla kwasów i bakterii próchnicotwórczych. 


Doktorbart - Dentysta PoznańDodawanie fluoru do wody pitnej w wielu krajach min. w USA, daje wymierne korzyści w postaci zmniejszenia podatności na próchnicę u dzieci. I to zawsze najmłodsi pacjenci, jako najchłonniejszy biorca fluoru, poddawani są obserwacjom i uwzględniani w statystykach i badaniach. 

A co ze starszą częścią populacji, tą, która niekiedy ma utrudniony dostęp do usług medycznych? 

Amerykańscy naukowcy dowodzą, że starsza część społeczeństwa (w wieku powyżej 58 roku życia), w takim samym stopniu jak dzieci (a nawet może i w większym) korzystać może z dobroczynnego wpływu fluoru na swoje uzębienie. 

Swoje doniesienia odnośnie wpływu fluoru na ludzi w tej grupie wiekowej opublikowali w piśmie Journal of Public Health Dentistry. 

Okazuje się, że zęby ludzi w wieku średnim i u osób starszych, którzy mieszkają na terenach gdzie woda pitna wzbogacona jest w suplementacje fluoru, wymagają mniej wypełnień i uzupełnień, niż ci bez fluoryzacji endogennej. 

Doniesienia amerykańskich naukowców otwierają nie tylko nowe pola do badań nad grupami do tej pory uważanymi za niepodatne na fluoryzację, ale także wskazują lokalnym władzom, że fluoryzacja wody pitnej jest inwestycją w całą społeczność , bez względu na wiek. (adakr) 

na podstawie: Journal of Public Health Dentistry